Тоҷикӣ   |   Русский  |   English        

Тавваҷӯҳ

 

ЭЪЛОН

Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон

Барои ишѓоли мансаби холии маъмурии хизмати давлатї ОЗМУН эълон менамояд:

1.Сармутахассиси шуъбаи ташкилии кумита

- талаботи тахассусї-тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, 3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї, музди мењнат – 988 сомонї.                              Талабот ба довталабон:

          -тањсилоти олї;

         - ариза ба унвони роњбари маќомоти давлатї;

         - вараќаи шахсии бањисобгирии кадрњо;

         - 2-дона расми андозаи 4х6;

         - нусхаи њуљљат дар бораи тањсилот (диплом)

         - нусхаи дафтарчаи мењнатї;

         - маълумотномаи тиббї;

         - нусхаи шиноснома;

   - шањри њол;

   - маълумотнома аз маќомоти андоз дар бораи даромад ва амволи

     шахсї;              

   - нусхаи РМА (Раќами мушаххаси андоз супоранда)

   - нусхаи суѓуртаи иљтимої (СИН)

         - маълумотнома аз љои истиќомат;

   - маълумотнома ( справка-объективка)

Донистани забони хориљї ва дониши кампютерї њатмист.

Ќабули њуљљатњо аз 13 апрели соли 2018 оѓоз гардида, рўзи охирини ќабул баъд аз 21 рўзи чопи эълон.             .

Суроѓа: шањри Душанбе, хиёбони Лоњутї,14 тел 3772-21-34-71,

   227-76-41, 227-24-38, e-mail:Office@kumitaizanon.tj